ÁSzF

Jogi nyilatkozat

Az Iránylondon.hu oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalt!
Cégünk minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy az Iránylondon.hu.  weboldalán közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a cégünk sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.
A cégünk nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.
Az Iránylondon.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
Cégünk nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

 Cégünk nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
A személyes adatok védelme:
Cégünk bármely - a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. 

A cégünk tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a cégünk részére, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az cég - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. A cégünk kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a  weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért cégünk nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Szerzői jog:

A cégünk weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a tulajdonos kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
A honlap és a kapcsolódó forum használata során a felhasználók által feltöltött fájlok, képek és videók közzététel előtt vizsgálaton esnek át, de csak minőségük alapján. A nem megfelelőnek talált szövegeket és képeket értesítés és további indoklás nélkül töröljük.

A beérkezett képek és videók jogi helyzetét nem áll lehetőségünkben ellenőrizni, így ez ügyben felelősséget nem tudunk vállalni. Az esetleges jogi következmények kizárólag a feltöltőt terhelik. A tulajdonosnak nem áll szándékában jogvédett anyagok elhelyezése. Amennyiben bizonyítható információ kerül birtokunkba, hogy valamely kép, szöveg vagy videó esetében a szerzői jog sérül, azt - az adott képet feltöltő felhasználó értesítése nélkül - oldalunkról eltávolítjuk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a tulajdonos fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A cégünk minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.